Suzuki DR350, Spitzkoppe , Namibia

|

My bike standing infront of Spitzkoppe mountains.